Produkcja

Jak tworzymy szkło?

 • Jak tworzymy szkło?

  Proces produkcyjny opakowań szklanych posiada charakter ciągły, jednak można go podzielić na klika wyraźnie oddzielnych etapów.
  Przed przystąpieniem do produkcji stosuje się pełną, stuprocentową kontrolę jakości wszystkich surowców i materiałów produkcyjnych. Każdy komponent do wytopu masy szklanej jest badany pod względem zarówno chemicznym jak i granulometrycznym przy pomocy nowoczesnego urządzenia spektrometrycznego. Wszystkie pozostałe materiały produkcyjne, opakowaniowe oraz formy, kontrolowane są według ściśle określonych procedur. Każdy dostawca musi przejść weryfikację a w odniesieniu do dostawców szczególnie ważnych technologicznie materiałów, stosuje się system audytów klientowskich.

 • Przygotowanie zestawu szklarskiego

  Starannie kontrolowane surowce trafiają do zamkniętych silosów, które są zintegrowaną częścią nowoczesnej instalacji zestawiarni. Ważenie i mieszanie poszczególnych surowców odbywa się w warunkach zamkniętych, według ściśle ustalonej receptury i kolejności.

 • Topienie masy szklanej

  Gotowy zestaw jest transportowany w warunkach izolowanych od otoczenia do wanny szklarskiej, gdzie w wysokich temperaturach ulega stopieniu. Jest to złożony proces, w którym oprócz samego wytopu istotne są także elementy odgazowania, klarowania, utleniania etc. Huta dysponuje nowoczesną, dobrze wyposażoną wanną szklarską, która umożliwia kontrolę całego procesu. Topienie odbywa się za pomocą mieszanki gazowo – tlenowej, dzięki czemu uzyskuje się niższe emisje szkodliwych dla środowiska spalin oraz lepszą jakość szkła.

 • Formowanie wyrobów

  Gotowe szkło spływa zasilaczami do maszyn formujących, gzie jest „porcjowane” i dystrybuowane do poszczególnych sekcji formujących. Huta jest wyposażona w maszyny rzędowe typu IS firmy Heye, co odpowiada najwyższym branżowym standardom światowym. Automaty umożliwiają formowanie we wszystkich stosowanych obecnie technologiach dla opakowań szklanych tj. BB. NNPB oraz PB.

 • Odprężanie

  Uformowane wyroby trafiają do odprężarki, gdzie w całkowicie kontrolowanym procesie zostają odprężone i na końcu uszlachetnione.

 • Kontrola

  Gotowe, odprężone i wychłodzone wyroby, przechodzą stu procentową kontrolę wszystkich parametrów. Nowoczesne maszyny kontrolne, wyposażone w kamery i czujniki selekcjonują opakowania, odrzucając ewentualne braki jakościowe spowodowane błędami formowania bądź topienia, jak wtrącenia szkła, mikrospękania, odchylenia wymiarowe, szczelność główek, odchylenia osiowości itd. nastawienia maszyn są regularnie kontrolowane a niezależnie od tego stosuje się kontrolę statystyczną na ściśle określonej próbie, która trafia do laboratorium gdzie spektrum badań jest znacznie rozszerzone. Taki system zapewnia dostarczania na rynek opakowań pozbawionych wad.

 • Pakowanie i magazynowanie

  Gotowy, skontrolowany wyrób jest pakowany w sposób całkowicie automatyczny. Jest to realizowane za pomocą paletyzatora i foliarki, przy użyciu rękawów z folii termokurczliwej a następnie przekazywany do zintegrowanego z halą produkcyjną, zamkniętego magazynu.