Informacje prawne

Zastrzeżenia prawne

Spółka VENI S.A. wpisana do KRS pod numerem 0000525652
Wszelkie prawa zastrzeżone. rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody VENI S.A. jest niedozwolone

 1. Poniżej przedstawiamy warunki korzystania ze strony internetowej  ………………………….
 2. Pod pojęciem  strony rozumie się serwis internetowy VENI S.A. wraz ze wszystkimi stronami i podstronami.
 3. Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot VENI S.A. oznacza: ……………………………………………………………………………………………….

Odpowiedzialność

 1. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. VENI S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia
 3. VENI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim powiązanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.
 4. Ewentualne odesłania do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie VENI S.A. są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną.

Prawo autorskie i znaki towarowe

 1. Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
 2. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody VENI S.A.
 3. Dozwolone jest kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: VENI S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 4. Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym i wykorzystywanym za zgodą VENI S.A.
 5. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody VENI S.A.