Veni Spółka Akcyjna
Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
NIP 5272721673, REGON 147396722, KRS 0000525652
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 62.570.001,00 zł
biuro@venisa.pl